Untitled Document
Untitled Document
 
Over fraha
   
Contactgegevens
   
links
 
Over Fraha
 
Fraha B.V. is een in 1997 opgerichte private investeringsmaatschappij, gevestigd te Enschede, met een totale fondsgrootte van ca. Euro 50 miljoen. Fraha richt zich voornamelijk op indirecte investeringen in aan nationale en internationale beurzen genoteerde ondernemingen, alsmede in onroerend goed.  In de nabije toekomst beoogt Fraha ook meer “venture capital” gerichte projecten in haar portfolio op te nemen. De onderneming heeft derhalve een fonds gecreeerd voor het verschaffen van risico-dragend kapitaal voor een aantal startende ondernemingen. Behalve door het verschaffen van de nodige financiele armslag, beoogt Fraha tevens een bijdrage te kunnen leveren aan het slagen van haar participaties door het verstrekken van hulp en adviezen vanuit een actieve “informal investor” positie.

Copyright (c) 2003 - Fraha B.V. - All rights reserved